Historisches Museum Bremerhaven

  • An der Geeste, 27570 Bremerhaven

  • +49 471 30816-0

  • info@historisches-museum-bremerhaven.de

Museumsschiff FMS „GERA“

  • Fischereihafen I („Schaufenster Fischereihafen“) Fischkai, 27572 Bremerhaven

  • +49 471 30816-0

  • info@museumsschiff-gera.de